Veřejná zakázka: Pořízení inovativních a úsporných technologií pro společnost Holoubek trade s. r. o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1286
Systémové číslo: P21V00000135
Datum zahájení: 11.10.2021
Nabídku podat do: 11.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení inovativních a úsporných technologií pro společnost Holoubek trade s. r. o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých technologií a zařízení – laseru s měřícím zařízením, 3D tiskárny s aditivní technologií, upgradu ERP softwaru, cloudu vč. SSO, CNC ohraňovacího lisu a FVE.

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j.: 700007/20/61010/61000 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Výzva XIII., název projektu: Technologie průmyslu 4.0 pro společnost Holoubek trade s. r. o., registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024103 a program Úspory energie, Výzva VI., název projektu: Úsporná opatření ve společnosti Holoubek trade s. r. o., registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024282.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 12 831 450 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Holoubek trade s. r. o.
 • IČO: 28284551
 • Poštovní adresa:
  Jamská 2528/71
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-029417

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy