Veřejné zakázky TENDERA partners, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je TENDERA partners, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nájemní bydlení – opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
Obec Milín
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 27.04.2021 17:30
Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Obec Radkovice u Hrotovic
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2021 03.05.2021 10:00
Nabíjecí stanice a elektromobily pro společnost FRUJO, a.s. II.
FRUJO, a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2021 14.04.2021 10:00
Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi pro město Podivín, digitální povodňový plán - VIS
Město Podivín
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2021 15.04.2021 13:00
Multifunkční sportoviště Těrlicko
Obec Těrlicko
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2021 19.04.2021 10:00
Energeticky úsporné technologie II. TECHNO factory s.r.o.
TECHNO factory s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2021 22.04.2021 10:00
Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou, Olešnice
Město Olešnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2021 09.04.2021 10:00
LUX interiér - bateriové úložiště
LUX interiér s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2021 12.04.2021 10:00
Centrum na zpracování BRO Plzeň – Líně
Plzeňská Bio Odpadová a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2021 27.04.2021 10:00
V.O. Dožice - výměna světel
Obec Mladý Smolivec
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2021 24.03.2021 11:00
Chodník ke hřbitovu vč. dešťové kanalizace podél sil. II/413 v obci Rybníky
Obec Rybníky
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2021 17.03.2021 14:00
Úspory energie v areálu společnosti KDYNIUM a. s.
KDYNIUM a. s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 13.04.2021 10:00
Revitalizace školní družiny Milín
Obec Milín
podlimitní Hodnocení 17.02.2021 16.03.2021 10:00
Nabíjecí stanice a elektromobily pro společnost FRUJO, a.s.
FRUJO, a. s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2021 04.03.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti výroby
JEPA Plastics a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2021 16.03.2021 10:00
všechny zakázky