Veřejné zakázky TENDERA partners, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je TENDERA partners, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace a polních cest v Podivíně
Město Podivín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2024 18.06.2024 10:00
Obytný soubor „Brněnská Pole“ Etapa I.
Společenství vlastníků Brněnská Pole 2,4, Šlapanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2024 13.06.2024 10:00
Dodávka vstřikovacího lisu vč. manipulátoru
Plastkon product s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 25.06.2024 10:00
Rekonstrukce střechy provozní budovy ČOV Olešnice
Město Olešnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 06.06.2024 10:00
Pořízení technologie pro inovaci výroby II - vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů / Acquisition of the technology for production innovation II – An injection moulding machine for the production of wax models
ALUCAST, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 17.06.2024 10:00
Modernizace 3. základní školy Chodov
3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 30.04.2024 21.05.2024 10:00
Pořízení elektrických vozidel
Oblastní charita Trutnov
podlimitní Hodnocení 29.04.2024 20.05.2024 11:00
Informační systém Centrální evidence psů - předběžná tržní konzultace
Komora veterinárních lékařů České republiky
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2024 14.05.2024 10:00
Pořízení vstřikolisů - II
MART-PLASTIC s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 23.04.2024 23.05.2024 10:00
Dodávka potiskovacího stroje/Supply of a printing machine
JEPA Plastics a.s.
nadlimitní Hodnocení 04.04.2024 20.05.2024 10:00
Rekonstrukce střechy MěÚ 28, Konice
Město Konice
nadlimitní Vyhodnoceno 20.03.2024 22.04.2024 10:00
Dodávka laseru
MetalPro Vysočina s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2024 27.03.2024 10:00
Vybudování denního stacionáře pro seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním – automobily pro sociální služby
DOMOV Bystré, o.p.s.
podlimitní Vyhodnoceno 28.02.2024 15.03.2024 10:00
Rozvoj infrastruktury OD5K10 - Mobilita 2
OD5K10, z. s.
mimo režim ZZVZ Zadávání 21.02.2024 06.03.2024 10:00
Modernizace ZŠ Orbis
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 15.02.2024 20.03.2024 10:00
všechny zakázky