Profil zadavatele: Obec Holubice

  • Název: Obec Holubice
  • IČO: 00542423
  • Adresa:
    Holubice 61
    68351 Holubice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1643.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-014900
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00542423

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace stravovacího provozu při ZŠ a MŠ Holubice
podlimitní Zadáno 11.06.2024 28.06.2024 10:00
Zpracování PD – Cyklostezka Křenovice – Holubice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2024 12.06.2024 10:00
Koupě pozemku parc. č. 1503 a parc. č. 1507, k.ú. obec Holubice
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.03.2024 21.03.2024 10:00
Zpracování PD – budova pro dětskou skupinu v Holubicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.12.2023 03.01.2024 10:00
Zvýšení kapacity stávající ZŠ Holubice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2023 19.12.2023 09:00
Likvidace odpadů v obci Holubice v roce 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 01.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016