Profil zadavatele: Město Konice

  • Název: Město Konice
  • IČO: 00288365
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 27
    79852 Konice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-008188
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-konice

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Fotovoltaická elektrárna – MÚ Konice
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 26.07.2024 14:00
Cyklistická komunikace Romže – část I a II
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 25.07.2024 10:00
Rekonstrukce střechy MěÚ 28, Konice
nadlimitní Vyhodnoceno 20.03.2024 22.04.2024 10:00
Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici
podlimitní Zadáno 16.02.2024 05.04.2024 10:00
Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
podlimitní Zadáno 15.03.2023 25.04.2023 10:00
Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice
podlimitní Zadáno 08.09.2022 22.09.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016