Profil zadavatele: Obec Dukovany

  • Název: Obec Dukovany
  • IČO: 00289329
  • Adresa:
    Dukovany 99
    67556 Dukovany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_31.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046142

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mlatových cest a mobiliáře v zámeckém parku v Dukovanech
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 24.04.2024 12:00
Oprava travnaté plochy a závlahy na fotbalovém hřišti v Dukovanech
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 05.02.2024 12:00
Rekonstrukce obecního úřadu Dukovany
podlimitní Zadáno 29.03.2023 26.04.2023 10:00
Rekonstrukce obecního úřadu Dukovany – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016