Profil zadavatele: Obec Dukovany

  • Název: Obec Dukovany
  • IČO: 00289329
  • Adresa:
    Dukovany 99
    67556 Dukovany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_31.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046142

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce terasy a schodiště - budova č.p. 71
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 24.05.2021 12:00
Výměna okenní a dveřních výplní - budova č.p. 71
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 31.03.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016