Profil zadavatele: Obec Dukovany

  • Název: Obec Dukovany
  • IČO: 00289329
  • Adresa:
    Dukovany 99
    67556 Dukovany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_31.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046142

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava poškozených obrub a chodníků u krajské silnice v Dukovanech
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 22.04.2020 12:00
Dodávka a montáž optických modemů – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Kompletní zateplení fasády BD 289 včetně rekonstrukce balkonů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016