Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace stavby - Městská hala Podivín - zateplení
Město Podivín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023
Vybudování odborných učeben – stavební práce II
Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2023 17.10.2023 10:00
Dopravní studie na stavbu "Podivín - studie silničního obchvatu města"
Město Podivín
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.08.2023
Digitalizace skladového hospodářství společnosti XTline s.r.o.
XTline s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2023 14.09.2023 10:00
Energeticko – úsporná opatření na objektu IVP CZ, a.s. – stavební práce
IVP CZ a.s.
podlimitní Hodnocení 15.08.2023 18.09.2023 10:00
Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining s.r.o. – vytápění s využitím výměníku kompresoru
BRAVA machining s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2023 01.09.2023 10:00
Vybudování odborných učeben – dodávky
Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 31.07.2023 17.08.2023 10:00
Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti BRAVA machining s.r.o.
BRAVA machining s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 25.07.2023 11.08.2023 10:00
ZŠ Podivín - sanace vlhkosti budov
Město Podivín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2023
Energetické úspory O.K. Trans Property, s.r.o. – tepelná čerpadla
O.K. Trans Property, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2023 28.07.2023 10:00
Skladovací výtahový systém
FLEXCON, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 18.07.2023 10:00
Obnova kostela Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
podlimitní Zadáno 06.06.2023 28.06.2023 10:00
Modernizace mateřské školy Lovčičky – oprava podlah
Obec Lovčičky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2023 09.06.2023 12:00
Pořízení FVE – Lesní družstvo ve Štokách
Lesní družstvo ve Štokách
podlimitní Zadáno 01.06.2023 20.06.2023 10:00
KOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADU V ROZTOKÁCH
Obec Roztoky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 05.06.2023 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››