Profil zadavatele: Město Podivín

  • Název: Město Podivín
  • IČO: 00283495
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 192/2
    69145 Podivín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-028612
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.stavebnionline.cz/Profil/podivin

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podivín – Výstavba požární zbrojnice
podlimitní Vyhodnoceno 16.01.2024 14.02.2024 10:00
Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2023 14.12.2023 09:00
Pojištění majetku města Podivín
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2023 18.12.2023 14:00
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2023 23.11.2023 00:00
Podivín – Poříčí I, parkoviště a propojka
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023 16.11.2023 09:00
Projektová dokumentace stavby - Městská hala Podivín - zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023
Dopravní studie na stavbu "Podivín - studie silničního obchvatu města"
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.08.2023
Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa
podlimitní Zadáno 16.01.2023 21.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016