Profil zadavatele: Město Podivín

  • Název: Město Podivín
  • IČO: 00283495
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 192/2
    69145 Podivín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-028612
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.stavebnionline.cz/Profil/podivin

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2023 08.02.2023 10:00
Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 21.11.2022 10:00
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2022
Cyklotrasa Podivín – Stavební objekt 104
podlimitní Zadáno 04.03.2022 30.03.2022 11:00
Cyklostezka: Podivín - Kačenárna
podlimitní Zadáno 04.03.2022 30.03.2022 10:00
Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016