Profil zadavatele: Město Podivín

  • Název: Město Podivín
  • IČO: 00283495
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 192/2
    69145 Podivín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-028612
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.stavebnionline.cz/Profil/podivin

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi pro město Podivín, digitální povodňový plán - VIS
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2021 15.04.2021 13:00
Podivín – polní cesty V91, V93, V94, V95, V97 a H22
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 14.12.2020 11:00
Energetické úspory Domu zvláštního určení, Podivín, Sadová 933/1
podlimitní Zadáno 14.08.2020 08.09.2020 10:00
Mokřad Bažina v k. ú. Podivín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 27.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016