Profil zadavatele: Obec Těrlicko

  • Název: Obec Těrlicko
  • IČO: 00297666
  • Adresa:
    Májová 474/16
    73542 Těrlicko
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-035538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr provozovatele kanalizace obce Těrlicko
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2023 08.11.2023 10:00
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB AUTORSKÉHO DOZORU ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“
podlimitní Zadáno 29.09.2022 21.10.2022 10:00
Multifunkční sportoviště Těrlicko
podlimitní Zadáno 12.01.2022 28.01.2022 10:00
Multifunkční sportoviště Těrlicko
podlimitní Vyhodnoceno 13.09.2021 30.09.2021 10:00
Komunální vozidlo – nosič nástaveb
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2021 17.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016