Veřejná zakázka: Multifunkční sportoviště Těrlicko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1348
Systémové číslo: P22V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2022
Nabídku podat do: 28.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Multifunkční sportoviště Těrlicko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování multifunkčního sportoviště zahrnující multifunkční hřiště a pumptrack v obci Těrlicko, dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace, a dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 Návrhu smlouvy o dílo.

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Multifunkční sportoviště Těrlicko, registrační číslo projektu 113482, který je financován z rozpočtu zadavatele a z dotačního podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Podkladem pro realizaci předmětu veřejné zakázky jsou následující dokumenty:
• Slepý položkový rozpočet
• Projektová dokumentace
Předmět veřejné zakázky podle CPV:
• 45000000-7 Stavební práce

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 858 867 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Těrlicko
 • IČO: 00297666
 • Poštovní adresa:
  Májová 474/16
  73542 Těrlicko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-035538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy