Profil zadavatele: Městys Štěpánov nad Svratkou

  • Název: Městys Štěpánov nad Svratkou
  • IČO: 00295558
  • Adresa:
    Štěpánov nad Svratkou 23
    59263 Štěpánov nad Svratkou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1598.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-051960
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-stepanov-nad-svratkou/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2024 12.04.2024 10:00
Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou
podlimitní Zadáno 22.03.2023 17.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016