Profil zadavatele: Adast Systems, a.s.

  • Název: Adast Systems, a.s.
  • IČO: 46995919
  • Adresa:
    Adamov 496
    67904 Adamov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_627.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008404

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka technologie a forem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2020 02.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016