Zakázka: „V 00580 – Produktová a procesní inovace výdejních stojanů pohonných hmot řady E-line ve společnosti Adast Systems, a.s. – dodávka technologií 1“

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1306
Systémové číslo: P21V00000155
Evidenční číslo zadavatele: V 00580
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.10.2021
Nabídku podat do: 25.11.2021 11:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: „V 00580 – Produktová a procesní inovace výdejních stojanů pohonných hmot řady E-line ve společnosti Adast Systems, a.s. – dodávka technologií 1“
 • Druh zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na 2 části přiměřeně v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 2 části:
1) Část 1: CNC obráběcí centrum
2) Část 2: Tlakovací zkušebna
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na obě části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Produktová a procesní inovace výdejních stojanů pohonných hmot řady E-line ve společnosti Adast Systems, a.s., registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025067 uvedeného níže, a to za podmínek uvedených dále pro její jednotlivé části.
Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje i dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem. Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
1) Část 1: CNC obráběcí centrum
Podrobná technická specifikace je stanovena v příloze č. 1 kupní smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

2) Část 2: Tlakovací zkušebna
Podrobná technická specifikace je stanovena v příloze č. 1 kupní smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Adast Systems, a.s.
 • IČO: 46995919
 • Poštovní adresa:
  Adamov 496
  67904 Adamov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008404

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno

Kontakt

Části zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy