Profil zadavatele: Adast Systems, a.s.

  • Název: Adast Systems, a.s.
  • IČO: 46995919
  • Adresa:
    Adamov 496
    67904 Adamov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_627.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008404

Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
žádné smlouvy k zobrazení