Profil zadavatele: Obec Roztoky

  • Název: Obec Roztoky
  • IČO: 00639966
  • Adresa:
    Roztoky 128
    27023 Roztoky
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_400.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045750

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obec Roztoky - výměna střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2024 11.07.2024 09:00
Revitalizace centra obce Roztoky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2024 01.08.2024 10:00
KOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADU V ROZTOKÁCH
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 05.06.2023 16:00
Stavební úpravy části objektu Roztoky - 2. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 17.04.2023 16:00
Provozování soustavy zásobování tepelnou energií - Roztoky u Křivoklátu
podlimitní Zadáno 03.02.2022 03.03.2022 10:00
Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 15.07.2020 15:00
Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193
podlimitní Zadáno 13.05.2020 29.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016