Veřejná zakázka: Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1045
Systémové číslo: P20V00000077
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2020
Nabídku podat do: 29.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, služby a dodávky ke zhotovení díla „Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193“. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami. Část předmětu veřejné zakázky (vzduchotechnika) je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Větší část předmětu veřejné zakázky je financována z veřejných rozpočtů, tzn. z rozpočtu zadavatele.
Projekt bude spolufinancován z prostředků EU v rámci Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, prostřednictvím Operačního programu 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_000/0009446 - Název akce (projektu) Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193 – Vzduchotechnika.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 636 265 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Roztoky
 • IČO: 00639966
 • Poštovní adresa:
  Roztoky 128
  27023 Roztoky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky