Veřejná zakázka: Provozování soustavy zásobování tepelnou energií - Roztoky u Křivoklátu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1355
Systémové číslo: P22V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005586
Datum zahájení: 03.02.2022
Nabídku podat do: 03.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozování soustavy zásobování tepelnou energií - Roztoky u Křivoklátu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je vybrat odborného správce a provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií v obci Roztoky u Křivoklátu (ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. c/ bod 14. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/, ve znění pozdějších předpisů), sestávající zejména z kotelny na adrese Roztoky 191, tj. její stavební části, rozvodů tepelné energie, domovních předávacích stanic a dalšího majetku souvisejícího s provozem této soustavy.

Provozovatel soustavy zásobování tepelnou energií bude vyrábět tepelnou energii v jím zajištěných zdrojích tepelné energie a vyrobenou tepelnou energii dodávat připojeným odběratelům (zákazníkům).

Předmět koncese společně s obchodními podmínkami je detailně vymezen v návrhu smlouvy o provozování zásobování tepelnou energií (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a ve specifikaci předmětu pachtu (příloha č. 5).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 75 540 906 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Roztoky
 • IČO: 00639966
 • Poštovní adresa:
  Roztoky 128
  27023 Roztoky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky