Veřejná zakázka: Úsporná opatření ve společnosti TECHart systems s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1080
Systémové číslo: P20V00000112
Datum zahájení: 03.08.2020
Nabídku podat do: 15.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsporná opatření ve společnosti TECHart systems s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek a instalace zařízení, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky:
- elektroinstalace – úsporné světelné zdroje
- rekonstrukce vytápění
- instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
- instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu
- zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnými od 10. 1. 2020, účinnými od 10. 1. 2020.

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017574.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 36 605 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: TECHart systems s.r.o.
 • IČO: 26172615
 • Poštovní adresa:
  Machatého 679/2
  15200 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005724

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy