Veřejná zakázka: Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 18
Systémové číslo: P13V00000007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 352273
Počátek běhu lhůt: 26.04.2013
Žádost o účast podat do: 04.06.2013 10:00
Nabídku podat do: 23.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka je realizována v rámci projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“, jehož hlavním účelem je modernizace centrálního zásobování teplem ve městě Kopřivnici s cílem zvýšit energetickou účinnost celého systému, snížit ztráty v rozvodech tepla a teplé vody, stabilizovat cenu tepla a snížit emisní zátěž regionu. Na zakázku bude navazovat související veřejná zakázka „Modernizace CZT Kopřivnice – Tepelný zdroj města Kopřivnice", jejímž předmětem bude vybudování tepelného zdroje a kombinované výroby tepla a elektřiny ve městě Kopřivnice.

Zakázka zahrnuje provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž předmětem je rekonstrukce a modernizace soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále také jako „CZT“), která spočívá v rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů tepla a teplé vody, zrušení okrskových výměníkových stanic tepla a vybudování objektových předávacích stanic a zavedení měřící a regulační techniky.

V rámci zakázky budou vykonány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, zpracování provozních řádů).

Přesný rozsah, obsah a členění předmětu zakázky je specifikován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním (oznámení)
  Důvod použití jednacího řízení:
  Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. vykonává na základě licence udělené jí Energetickým regulačním úřadem relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) spočívající ve výrobě a rozvodu tepelné energie. Vzhledem k tomu je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 písm. a) ZVZ. Tato nadlimitní veřejná zakázka "Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice" je zadávána v souvislosti s výkonem uvedené relevantní činnosti, a proto ve smyslu § 19 odst. 1 ZVZ zadavatel postupuje v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku podle ustanovení ZVZ platných pro sektorového zadavatele.

  V souladu s § 22 odst. 4 ZVZ sektorový zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním i bez naplnění podmínek uvedených v § 22 odst. 1 až 3 ZVZ.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 222 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: TEPLO Kopřivnice s.r.o. (sektorový zadavatel)
 • IČO: 26789264
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163, Kopřivnice, PSČ 742 21
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348548

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky