Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice
Odesílatel Zadavatel TEPLO Kopřivnice
Organizace odesílatele TEPLO Kopřivnice s.r.o. (sektorový zadavatel) [IČO: 26789264]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2013 17:10:20
Předmět Dodatečné informace - sada č. 1

Dodatečné informace - sada č. 1


Přílohy
- Dodatečné informace - sada č. 1.pdf (97.83 KB)