Veřejná zakázka: Úspory energie – Železná u Smolova – dodávky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1371
Systémové číslo: P22V00000032
Datum zahájení: 15.02.2022
Nabídku podat do: 22.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úspory energie – Železná u Smolova – dodávky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti provozu v objektu zadavatele – jedná se o vytápění, instalaci souboru tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody a o výměnu stávajícího osvětlení za LED vč. rekonstrukce elektroinstalace.

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 640881/21/61100, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva VI., název projektu: Úspory energie – Železná u Smolova, registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023986.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 17 820 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Apartmány Český les s.r.o.
 • IČO: 06871194
 • Poštovní adresa:
  Univerzitní 1209/65
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-018746

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy