Veřejná zakázka: Energetické úspory v areálu SEKO TOOL, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 811
Systémové číslo: P19V00000087
Evidenční číslo zadavatele: Z2019-009009
Datum zahájení: 02.05.2019
Nabídku podat do: 18.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetické úspory v areálu SEKO TOOL, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace zateplení střešního a obvodového pláště výrobního objektu. Předmětem této zakázky je dále dodávka a montáž vzduchotechniky a dodávka a montáž osvětlení, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je rozdělena na 3 části:
Část 1 – Zateplení střešního a obvodového pláště
Část 2 – Osvětlení
Část 3 – Instalace vzduchotechniky
Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na více částí zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na více částí zakázky, podá více samostatně zabalených nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetická úspory ve společnosti SEKO TOOL, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, III. výzva, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016722

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 21 466 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: SEKO TOOL, s.r.o.
 • IČO: 27505545
 • Poštovní adresa:
  Strojnická 633
  51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007164

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy