Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Energetické úspory v areálu SEKO TOOL, s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace zateplení střešního a obvodového pláště výrobního objektu. Předmětem této zakázky je dále dodávka a montáž vzduchotechniky a dodávka a montáž osvětlení, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je rozdělena na 3 části:
Část 1 – Zateplení střešního a obvodového pláště
Část 2 – Osvětlení
Část 3 – Instalace vzduchotechniky
Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na více částí zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na více částí zakázky, podá více samostatně zabalených nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetická úspory ve společnosti SEKO TOOL, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, III. výzva, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016722
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.06.2019 10:00
Datum zahájení: 02.05.2019 16:00