Veřejná zakázka: Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 685
Systémové číslo: P18V00000143
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2018
Nabídku podat do: 11.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí vzdělávacích služeb spočívající v realizaci podnikového vzdělávání zaměstnanců společnosti Adast Systems, a.s., blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je spolufinancována EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost k realizaci projektu „Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s.“, Výzva 03_16_043: Podnikové vzdělávání zaměstnanců, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005595

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 253 334 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Adast Systems, a.s.
 • IČO: 46995919
 • Poštovní adresa:
  Adamov 496
  67904 Adamov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008404

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezakazky.grantikacs.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy