Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu A - technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1245
Systémové číslo: P21V00000094
Datum zahájení: 09.07.2021
Nabídku podat do: 27.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu A - technologie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb jejichž hlavním účelem je dodávka a montáž spočívající v kompletní dodávce, instalaci a zprovoznění technologie budovy A, která obsahuje zejména systémy: měření a regulace, elektroinstalace silnoproudu a hromosvodu, vzduchotechniku, VRV-klimatizaci, zdravotechniku, požární rozvody vody, slaboproudé rozvody, EPS a ER a dále provedení souvisejících stavebních prací a poskytnutí souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j.: 700007/20/61010/61000 v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, výzva V., název projektu: Energetické úspory budovy A společnosti AGRIE Office s.r.o., registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021839.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 98 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: AGRIE Office s.r.o.
 • IČO: 04294416
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svornosti 2573/6
  61600 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-004572

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky