Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu A - technologie
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb jejichž hlavním účelem je dodávka a montáž spočívající v kompletní dodávce, instalaci a zprovoznění technologie budovy A, která obsahuje zejména systémy: měření a regulace, elektroinstalace silnoproudu a hromosvodu, vzduchotechniku, VRV-klimatizaci, zdravotechniku, požární rozvody vody, slaboproudé rozvody, EPS a ER a dále provedení souvisejících stavebních prací a poskytnutí souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j.: 700007/20/61010/61000 v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, výzva V., název projektu: Energetické úspory budovy A společnosti AGRIE Office s.r.o., registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021839.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1
602 00 Brno
Kontakt: Ing. Anna Divišová
e-mail: divisova@tendera.cz
tel: +420 608 823 028
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.08.2021 10:00
Datum zahájení: 09.07.2021 13:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: