Veřejná zakázka: Realizace úsporných opatření - R E P O N

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1075
Systémové číslo: P20V00000107
Datum zahájení: 23.07.2020
Nabídku podat do: 18.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace úsporných opatření - R E P O N
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb a dodávka osvětlení a FVE, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v objektu zadavatele (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim ZZVZ a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnost od 10. 1. 2020, účinnost od 10. 1. 2020.

Zadavatel obdržel dotaci na realizaci veřejné zakázky z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva V, název projektu: „R E P O N_Energetické úspory v Žatci“, reg. číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021238

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 7 198 760 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: R E P O N spol. s r.o.
 • IČO: 62063723
 • Poštovní adresa:
  Ve Stromkách 371
  25250 Vestec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002481

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
60200 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy