Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu - 2023
Město Podivín
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2022
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB AUTORSKÉHO DOZORU ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“
Obec Těrlicko
podlimitní Zadáno 29.09.2022 21.10.2022 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. - Konfekční stroj
Obaly Javůrek s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2022 24.10.2022 10:00
Dodávka pokovovací linky pro inovativní antireflexní vrstvy
SANS SOUCI, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 10.10.2022 13:00
Dodávka pokovovací linky pro inovativní antireflexní vrstvy
SANS SOUCI, s.r.o.
nadlimitní Zrušeno 08.09.2022 10.10.2022 13:00
Pořízení techniky pro jednotku SDH – dopravní automobil
Obec Dukovany
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2022 29.08.2022 10:00
Dodávka třídící linky na třídění papírového odpadu
Balsac papermill s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2022 01.09.2022 10:00
CNC na sklo
Frajt s.r.o.
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.07.2022 29.08.2022 14:00
Orlimex - pořízení fotovoltaické elektrárny II.
ORLIMEX CZ, s.r.o.
podlimitní Zadáno 26.07.2022 12.08.2022 10:00
Úspory energie ve společnosti SANS SOUCI, s.r.o.
SANS SOUCI, s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2022 25.08.2022 10:00
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství
TRUMF International s.r.o.
mimo režim ZZVZ Zadávání 22.07.2022 09.08.2022 10:00
Obnova vozového parku pro sociální služby Charity Uherské Hradiště – přestavba pro vozíčkáře
Charita Uherské Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2022 27.07.2022 10:00
Pořízení techniky pro jednotku SDH
Obec Dukovany
nadlimitní Zadáno 22.06.2022 25.07.2022 10:00
Základní technická vybavenost pro lokalitu Piskačův sad v Olešnici II.
Město Olešnice
podlimitní Zadáno 07.06.2022 23.06.2022 10:00
Oprava mostu v Mladém Smolivci
Obec Mladý Smolivec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››