Profil zadavatele: Charita Uherské Hradiště


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vozového parku pro sociální služby Charity Uherské Hradiště – přestavba pro vozíčkáře
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2022 27.07.2022 10:00
Obnova vozového parku pro sociální služby Charity Uherské Hradiště
nadlimitní Zadáno 21.03.2022 25.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016