Profil zadavatele: Město Olešnice


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova a údržba zeleně ve městě Olešnice
podlimitní Hodnocení 10.03.2020 27.03.2020 10:00
ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – dodávky
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2020 06.04.2020 10:00
Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 25.02.2020 10:00
ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 28.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016