Profil zadavatele: Město Olešnice


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy provozní budovy ČOV Olešnice II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 06.08.2024 10:00
Modernizace ČOV Olešnice na Moravě
podlimitní Hodnocení 10.06.2024 01.07.2024 14:00
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016