Profil zadavatele: Město Olešnice


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou, Olešnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2021 09.04.2021 10:00
Připojení nového vrtu do stávajícího vodojemu - Olešnice na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 27.08.2020 16:00
Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2020 11.08.2020 10:00
Obnova a údržba zeleně ve městě Olešnice II.
podlimitní Zadáno 17.04.2020 07.05.2020 10:00
ZŠ Olešnice – Moderně a komplexně II – dodávky
podlimitní Zadáno 05.03.2020 06.04.2020 10:00
Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice - část 1
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016