Veřejná zakázka: Modernizace ČOV Olešnice na Moravě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1678
Systémové číslo: P24V00000077
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.06.2024
Nabídku podat do: 01.07.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace ČOV Olešnice na Moravě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba technologických zařízení, která zlepší kvalitu vody vypouštěné z městské čistírny odpadních vod v Olešnici na Moravě, včetně vybudování nové šachtičky na odtoku vně dosazovací nádrže, uvedení stávajících povrchů do původního stavu a rozšíření chodníčku v prostoru nových dmychadel. Součástí prací je i výměna silnoproudé elektroinstalace a systému měření a regulace. Nová zařízení budou napojena na stávající systémy. Nové napájecí kabely a datové kabely propojí nová i stávající zařízení se stávajícími.

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení.
Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 870 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Město Olešnice
 • IČO: 00280755
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 20
  67974 Olešnice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045732

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy