Profil zadavatele: Město Olešnice


Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Oprava fasády zdravotního střediska - dům č.p. 2 na ulici Rovečínská v Olešnici Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 18.05.16 08:34:47 Dokument PDF 6r3vburmjka2spnqgn4e97tbq5_146 3553287_smlouva o dílo.pdf 836.40 KB
Rekonstrukce chodníků ul. Hliníky, Trpínská Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 12.06.19 13:44:16 Dokument PDF a76eclnh8aanh0fhkchmkepd52_156 0339856_smlouva o dílo Kora.pdf 6.14 MB
Vyhledávání a průzkum zdroje podzemních vod pro město Olešnice, Olešnice, okres Blansko Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 27.03.19 09:32:06 Dokument PDF 2j992j390659qiecokf75lkqk6_155 3675526_smlouva o dílo.pdf 3.56 MB
Rekonstrukce chodníku k ZŠ a MŠ Olešnice včetně provedení výsadby zeleně. Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 11.03.19 12:51:52 Dokument PDF e20oqokfg6moip5omt4j55a571_155 2305112_Smlouva o dílo.pdf 16.45 MB
Rozšíření kanalizace a vodovodu pro výstavbu RD, ulice Trpínská Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 24.05.18 08:56:46 Dokument PDF 1nr84k2vv7kmvvckrq6epbp6a2_152 7145006_Smlouva o dílo kanalizace Trpínská.pdf 2.99 MB
KD Olešnice - rekonstrukce zdroje tepla a výměna otopných těles Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 10.04.18 12:31:48 Dokument PDF g3d0jfpudjhrimrgd0kulhf423_152 3356308_Smlouva Ekoterm rekonstrukce zdroje tepla.pdf 5.87 MB
Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky, Olešnice Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 15.03.18 12:29:11 Dokument PDF uoq4qakout1ge6ffgabm0senb0_152 1113351_23_Smlouva o dílo.pdf 1.27 MB
Rekonstrukce povrchu polní cesty Olešnice, lokalita Končiny Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 27.10.17 08:42:55 Dokument PDF crf9fnk3203kg4j5ijad9eurg6_150 9086575_11 Smlouva o dílo.pdf 12.20 MB
ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně - stavební práce Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 20.10.17 09:47:08 Dokument PDF 2q5uc9pucqqd5prnh57f94dgg1_150 8485628_Smlouva o dílu ZŠ moderně a komplexně.pdf 24.48 MB
Oprava chodníku Obora, Olešnice (dodatek) Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 29.08.17 13:02:12 Dokument PDF m5jk37d00vpi6to18ug8jganv1_150 4004532_dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15_5_2017.pdf 359.62 KB
II/362 Olešnice, průtah SO301 - jednotná kanalizace Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 20.07.17 14:10:47 Dokument PDF bdgo3n5vajainmjj54qll4vbi3_150 0552647_Smlouva o dílo.pdf 2.85 MB
Oprava chodníku Obora, Olešnice Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 15.05.17 10:03:24 Dokument PDF 11rk0nclvavjb9e2qohfts0e90_149 4835404_smlouva o dílo - Obora.pdf 723.49 KB
Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 09.03.17 15:21:46 Dokument PDF gbfhsvqp0h7vlj93pr0qr90jg6_148 9069306_kupní smlouva - vybavení MŠ Olešnice.pdf 2.14 MB
Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 09.03.17 10:29:40 Dokument PDF gbfhsvqp0h7vlj93pr0qr90jg6_148 9051780_Smlouva o dílo -MŠ Olešnice.pdf 10.77 MB
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI - Horní Vejpustek Na předchozím profilu (Id ve VVZ: 634771) uveřejněno od 20.07.16 09:46:48 Dokument PDF 13q1au98j2t8gm7rlivllfr3v6_146 9000808_smlouva o dílo - opěrná zeď Vejpustek.pdf 1.21 MB