Profil zadavatele: Obec Mladý Smolivec

  • Název: Obec Mladý Smolivec
  • IČO: 00256935
  • Adresa:
    Mladý Smolivec 95
    33501 Mladý Smolivec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_886.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045917

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava požární nádrže v Dožicích (na pozemku parc.č. 817/13 v k.ú. Dožice)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 15.05.2023 16:00
V.O. Dožice - výměna světel
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2021 24.03.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016