Veřejná zakázka: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 164
Systémové číslo: P15V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 513178
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 509714
Počátek běhu lhůt: 22.05.2015
Nabídku podat do: 20.07.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je celková rekonstrukce topírny Kořenov, tedy stavby č.p. 806, stavby pro dopravu, jež je součástí pozemku st. parc. č. 971, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 808 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1426 vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou, pro obec Kořenov, katastrální území Polubný (dále jako „předmět zakázky“). Předmět zakázky je součástí celku železniční dráhy, přičemž část této železniční dráhy jakožto soubor věcí nemovitých včetně výtopny Kořenov je kulturní památkou ve smyslu § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 13137/5-5455 od roku 1992. Jedná se o stávající stavbu topírny z r. 1902, která je z hlediska stavebně-technického v havarijním stavu. Předmětem zakázky je uvedení výtopny Kořenov do bezvadného stavebně technického stavu, jenž umožní, aby výtopna Kořenov sloužila k účelu, jemuž taková stavba obvykle slouží vč. deponování 6-8 kusů historických drážních vozidel tvořících sbírku muzejní povahy. Předmětem zakázky bude zejména vybudování nové střechy, obnovení vjezdových vrat a oken, opravení obvodového zdiva a podlah, odvodnění, provedení nové elektroinstalace a zřízení nové přípojky elektrického proudu. Součástí předmětu zakázky je i zhotovení povinné publicity v rámci projektu (velkoplošný billboard a trvalá pamětní deska).

Předmět zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 365 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Železniční společnost Tanvald o.p.s.
 • IČO: 25474481
 • Poštovní adresa:
  Krkonošská 256
  46841 Tanvald
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513178

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky