Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Železniční společnost Tanvald o.p.s. [IČO: 25474481]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2015 09:45:07
Předmět Dodatečné informace č. 1

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2 zadávací dokumentace a s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ poskytuje zadavatel dodavatelům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (200.15 KB)