Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Železniční společnost Tanvald o.p.s. [IČO: 25474481]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2015 10:33:51
Předmět Dodatečné informace č. 2

Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2 zadávací dokumentace a s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.


Přílohy
- Př. č. 3 - Závazny text SoD_DI_11.6.2015(uzamčená).docx (174.91 KB)
- Zadavaci dokumentace_DI_11.6.2015.pdf (337.16 KB)
- Dodatečné informace č. 2.pdf (217.46 KB)