Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Železniční společnost Tanvald o.p.s. [IČO: 25474481]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2015 15:17:59
Předmět Dodatečné informace č. 3

Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2 zadávací dokumentace a s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.


Přílohy
- Příloha č. 1 DI č. 3.zip (289.09 KB)
- Dodatečné informace č. 3.pdf (192.75 KB)