Veřejná zakázka: S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1224
Systémové číslo: P21V00000073
Evidenční číslo zadavatele: Z2020-006144
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní dodávka a instalace větrné elektrárny (VE) o výkonu do 4,2 MW v kat. území Žipotín, včetně provedení všech souvisejících prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Předmětem veřejné zakázky je dále zejména:
a. kompletní technologie VE – vč. trafostanice 22 kV, výstražných majáků a světel
b. zhotovení základů VE,
c. přeprava komponent VE na místo plnění,
d. montáž a instalace VE vč. jeřábových prací,
e. úspěšné provedení zkušebního provozu v délce min. 10 dní,
f. systém dálkového řízení SCADA.


S&M Develop – Žipotín Wind Power Plant – Deliveries:

The subject of this public contract is the complete delivery and installation of a wind power plant (WPP) with a power output of 4.2 MW in the cadastral area of Žipotín, including the performance of all related work and services that are necessary for the completion of the public contract (hereinafter the “Subject of the Public Contract”). The Subject of the Public Contract is also, in particular:
a. Complete technology for the WPP – incl. 22 kV substation, warning beacons and lights;
b. Preparation of the foundations for the WPP;
c. Transport of components for the WPP to the place of performance;
d. Installation and assembly of the WPP, incl. crane work;
e. Successful performance of trial operation lasting at least 10 days;
f. SCADA remote operation system.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 97 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: S&M Develop s. r. o.
 • IČO: 27534511
 • Poštovní adresa:
  Makovského náměstí 3147/2
  61600 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků