Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele S&M Develop s. r. o. [IČO: 27534511]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2021 13:26:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Explanation of tender documentation no. 3
In accordance with the provisions of Art. 12 of the tender documentation, the contracting authority hereby provides explanation of the tender documentation for the public contract indicated above.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3_elpodp.pdf (222.33 KB)
- Explanation of TD no. 3.pdf (135.38 KB)