Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je kompletní dodávka a instalace větrné elektrárny (VE) o výkonu do 4,2 MW v kat. území Žipotín, včetně provedení všech souvisejících prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Předmětem veřejné zakázky je dále zejména:
a. kompletní technologie VE – vč. trafostanice 22 kV, výstražných majáků a světel
b. zhotovení základů VE,
c. přeprava komponent VE na místo plnění,
d. montáž a instalace VE vč. jeřábových prací,
e. úspěšné provedení zkušebního provozu v délce min. 10 dní,
f. systém dálkového řízení SCADA.


S&M Develop – Žipotín Wind Power Plant – Deliveries:

The subject of this public contract is the complete delivery and installation of a wind power plant (WPP) with a power output of 4.2 MW in the cadastral area of Žipotín, including the performance of all related work and services that are necessary for the completion of the public contract (hereinafter the “Subject of the Public Contract”). The Subject of the Public Contract is also, in particular:
a. Complete technology for the WPP – incl. 22 kV substation, warning beacons and lights;
b. Preparation of the foundations for the WPP;
c. Transport of components for the WPP to the place of performance;
d. Installation and assembly of the WPP, incl. crane work;
e. Successful performance of trial operation lasting at least 10 days;
f. SCADA remote operation system.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1, 602 00 Brno
Kontakt: Radek Hlaváček
e-mail: hlavacek@tendera.cz
tel: +420 731 131 684
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.10.2021 10:00
Datum zahájení: 04.05.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: