Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele S&M Develop s. r. o. [IČO: 27534511]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2021 22:16:57
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Explanation of tender documentation no. 1
In accordance with the provisions of Art. 12 of the tender documentation, the contracting authority hereby provides explanation of the tender documentation for the public contract indicated above.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_elpodp.pdf (223.71 KB)
- Explanation of TD no. 1.pdf (137.89 KB)
- D.1.2.1. TZ2.pdf (137.06 KB)