Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele S&M Develop s. r. o. [IČO: 27534511]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2021 10:22:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Explanation of tender documentation no. 6
In accordance with the provisions of Art. 12 of the tender documentation, the contracting authority hereby provides explanation of the tender documentation for the public contract indicated above.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6_elpodp.pdf (227.83 KB)
- 02_TS nabídky-S&M_VE_VZD č.6.docx (277.17 KB)
- AB 3.pdf (467.83 KB)
- D.1.2.1.+TZ3.pdf (189.13 KB)
- Explanation of TD no. 6.pdf (151.74 KB)
- 02_TS nabídky-S&M_VE_VZD č.6_en.docx (276.45 KB)