Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele S&M Develop s. r. o. [IČO: 27534511]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2021 09:02:49
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Explanation of tender documentation no. 2
In accordance with the provisions of Art. 12 of the tender documentation, the contracting authority hereby provides explanation of the tender documentation for the public contract indicated above.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_elpodp.pdf (215.84 KB)
- Explanation of TD no. 2.pdf (127.93 KB)