Veřejné zakázky TENDERA partners, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je TENDERA partners, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 13.02.2023 10:00
Kontinuálně aplikované povrchy pultruzních polymerů
GDP KORAL, s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2023 07.02.2023 10:00
Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa
Město Podivín
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2023 08.02.2023 10:00
Digitalizace skladových areálů společnosti Ferona, a.s.
Ferona, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.12.2022 12.01.2023 10:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
nadlimitní Hodnocení 08.12.2022 10.01.2023 10:00
Energetické úspory objektu společnosti K2 invest s.r.o. v Hradci Králové, ulice Brněnská
K2 invest s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2022 03.01.2023 10:00
Pořízení lesnické techniky pro obec Milín
Obec Milín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2022 09.12.2022 10:00
Pořízení technologie - vyfukovací stroj na plast - II
Plastkon product s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2022 22.12.2022 10:00
JEPA Plastics – výměna kompresorů a chladících jednotek
JEPA Plastics a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2022 28.11.2022 10:00
Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s.
Hutní montáže, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2022 12.12.2022 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. - Konfekční stroj
Obaly Javůrek s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2022 24.10.2022 10:00
Dodávka pokovovací linky pro inovativní antireflexní vrstvy
SANS SOUCI, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 10.10.2022 13:00
Dodávka třídící linky na třídění papírového odpadu
Balsac papermill s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2022 01.09.2022 10:00
Úspory energie ve společnosti SANS SOUCI, s.r.o.
SANS SOUCI, s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2022 25.08.2022 10:00
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství
TRUMF International s.r.o.
mimo režim ZZVZ Zadávání 22.07.2022 09.08.2022 10:00
všechny zakázky