Veřejné zakázky TENDERA partners, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je TENDERA partners, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení FVE – Lesní družstvo ve Štokách
Lesní družstvo ve Štokách
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 20.06.2023 10:00
KONSTRUKTPOL s.r.o. – Úspory energie – Pořízení laserů
KONSTRUKTPOL s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 27.06.2023 10:00
KOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADU V ROZTOKÁCH
Obec Roztoky
VZ malého rozsahu Zadávání 18.05.2023 05.06.2023 16:00
Stavební úpravy baru kulturního domu v Olešnici
Město Olešnice
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2023 05.06.2023 10:00
Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining s.r.o. - kompresor
BRAVA machining s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2023 26.05.2023 10:00
Modernizace zdroje tepla v areálu Cukrovaru Vrbátky a.s.
Cukrovar Vrbátky a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2023 12.06.2023 10:00
Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Technických služeb, a.s. Slezská Ostrava
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
podlimitní Hodnocení 02.05.2023 31.05.2023 13:00
Pořízení technologie obrábění – multifunkční CNC obráběcí centrum
ANTREG,a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2023 22.05.2023 10:00
Rekonstrukce obecního úřadu Dukovany
Obec Dukovany
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2023 26.04.2023 10:00
Stavební úpravy části objektu Roztoky - 2. výzva
Obec Roztoky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.03.2023 17.04.2023 16:00
Výstavba nové budovy MŠ – Štěpánov nad Svratkou
Městys Štěpánov nad Svratkou
podlimitní Hodnocení 22.03.2023 17.04.2023 10:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě II.
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2023 28.03.2023 10:00
Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Město Konice
podlimitní Vyhodnoceno 15.03.2023 25.04.2023 10:00
Energetické úspory O.K. Trans Property, s.r.o.
O.K. Trans Property, s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2023 14.04.2023 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. – LDPE extruder
Obaly Javůrek s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2023 11.04.2023 10:00
všechny zakázky