Veřejná zakázka: Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 980
Systémové číslo: P20V00000012
Datum zahájení: 22.01.2020
Nabídku podat do: 03.03.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace nové technologie – laseru, LED osvětlení, klimatizačních jednotek, kotle a fotovoltaické elektrárny.

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 ZZVZ, zadávána postupem mimo režim ZZVZ (dále také jako „zadávací řízení“) a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 78933/19/61010/61000, platnými od 16. 10. 2019, účinnými od 23. 10. 2019.

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016821.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 20 040 477 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MAUTING s.r.o.
 • IČO: 46979794
 • Poštovní adresa:
  Mikulovská 362
  69142 Valtice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045996

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy