Veřejná zakázka: Energetické úspory komplexu budov AGRIE Office s.r.o. – opláštění – budova A

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 977
Systémové číslo: P20V00000009
Datum zahájení: 16.01.2020
Nabídku podat do: 06.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetické úspory komplexu budov AGRIE Office s.r.o. – opláštění – budova A
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je snížení energetických ztrát obchodně-kancelářské výškové budovy - kompletní provedení demontáže stávajícího proskleného opláštění vč. podkonstrukcí a kotev a dodávka a montáž zaskleného obvodového pláště vč. dodávky kotvení.
Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 78933/19/61010/61000 platnými ke dni 16. 10. 2019 v rámci projektu s názvem „Energetické úspory komplexu budov AGRIE Office s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Specifický cíl 3.2, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002189.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 169 230 305 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: AGRIE Office s.r.o.
 • IČO: 04294416
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svornosti 2573/6
  61600 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-004572

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy