Veřejná zakázka: Energetické úspory v areálu společnosti MOCCA, spol. s r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1444
Systémové číslo: P22V00000105
Datum zahájení: 19.07.2022
Nabídku podat do: 19.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetické úspory v areálu společnosti MOCCA, spol. s r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka extrudovací hlavy, výměna oken, dveří a vrat a výměna stávajícího osvětlení za nová svítidla s LED technologií, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti ve společnosti MOCCA, spol. s.r.o.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění:
Část 1 – dodávka extrudovací hlavy
Část 2 – výměna oken, dveří a vrat (stavební práce)
Část 3 – výměna stávajícího osvětlení za nová svítidla s LED technologií (dodávka)

Veřejná zakázka je realizována mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j. 28196/22/61100 platnost od 28. 3. 2022, účinnost od 28. 3. 2022 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva VI., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026650.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 14 864 401 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: MOCCA, spol. s r.o.
 • IČO: 49682393
 • Poštovní adresa:
  Ruprechtická 848/32
  46001 Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008347

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy