Veřejné zakázky TENDERA partners, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je TENDERA partners, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB AUTORSKÉHO DOZORU ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“
Obec Těrlicko
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2022 21.10.2022 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. - Konfekční stroj
Obaly Javůrek s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 24.10.2022 10:00
Dodávka průmyslové pračky
BRAVA machining s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2022 03.10.2022 10:00
Dodávka pokovovací linky pro inovativní antireflexní vrstvy
SANS SOUCI, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2022 10.10.2022 13:00
TSP COMPANY s.r.o. – realizace energetických úspor v budově ubytovny Okružní
TSP COMPANY s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2022 09.09.2022 10:00
Dodávka třídící linky na třídění papírového odpadu
Balsac papermill s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2022 01.09.2022 10:00
Orlimex - pořízení fotovoltaické elektrárny II.
ORLIMEX CZ, s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 26.07.2022 12.08.2022 10:00
Úspory energie ve společnosti SANS SOUCI, s.r.o.
SANS SOUCI, s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2022 25.08.2022 10:00
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství
TRUMF International s.r.o.
mimo režim ZZVZ Zadávání 22.07.2022 09.08.2022 10:00
FVE Hostín II
EN09, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2022 23.08.2022 10:00
Energetické úspory v areálu společnosti MOCCA, spol. s r.o.
MOCCA, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2022 19.08.2022 10:00
Dodávka technologie II - pořízení pultruzní linky
GDP KORAL, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2022 13.07.2022 10:00
S&M Develop – větrná elektrárna Žipotín – dodávky II.
S&M Develop s. r. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2022 05.04.2022 10:00
Spojovací hala, Dolní Újezd
TRUMF International s.r.o.
mimo režim ZZVZ Zadávání 03.03.2022 05.04.2022 10:00
Technologie průmyslu 4.0 pro společnosti DMHERMES TRADE s.r.o. - II
DMHERMES TRADE s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2022 16.03.2022 10:00
všechny zakázky