Veřejná zakázka: Inovativní technologie pro pálení a tryskání – PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 827
Systémové číslo: P19V00000103
Evidenční číslo zadavatele: Z2019-011772
Datum zahájení: 03.06.2019
Nabídku podat do: 19.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inovativní technologie pro pálení a tryskání – PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nového pálícího stroje, tryskacího zařízení a trafostanice blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „zařízení“ nebo jako „předmět zakázky“) a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Zakázka je rozdělena na 3 části:
Část 1 – Pálicí stroj
Část 2 – Tryskací zařízení
Část 3 – Trafostanice

Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na více částí zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na více částí zakázky, podá více samostatně zabalených nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Inovace služby pálení ve společnosti PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012080.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.
 • IČO: 26316625
 • Poštovní adresa:
  U Habrovky 247/11
  14000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy