Veřejná zakázka: Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1145
Systémové číslo: P20V00000171
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-045962
Datum zahájení: 22.12.2020
Žádost o účast podat do: 22.01.2021 10:00
Nabídku podat do: 05.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, jejichž hlavním účelem jsou sanační práce vedoucí k eliminaci ekologické zátěže a možnosti kontaminace životního prostředí, zahrnující kompletní likvidaci nádrží na LTO a příslušenství, včetně odtěžby kontaminovaných zemin v areálu společnosti WHALLEY a.s. ve Velkém Šenově.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Výzva 99, specifický cíl 3.4, registrační číslo projektu CZ.05.3.24/0.0/0.0/18_099/0010901.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 415 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: WHALLEY a.s.
 • IČO: 28477359
 • Poštovní adresa:
  Mikulášovická 552
  40778 Velký Šenov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-018516

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy